Informateur gaat aan de slag in Flevoland

Lelystad - De provinciale politiek is het donderdag eens geworden om Annemarie van Gaal aan te stellen als informateur. Zij gaat de komende weken aan de slag om verkennende gesprekken te voeren met de partijen in de aanloop naar de vorming van een nieuw college. Dat zal pas na de hertelling, op 17 april, besproken worden.

Onwennig

De discussie donderdag over de opdracht vond plaats tussen de lijsttrekkers van de gekozen partijen. En die was nog wat onwennig. Veel partijen gaven aan niet precies te weten van Forum voor Democratie waar die staat en wat die wil van en in Flevoland. Dat resulteerde uiteindelijk vooral in een duidelijke opdracht aan de informateur.

Zij moet onderzoeken welke partijen deel willen nemen aan een nieuw college van Gedeputeerde Staten, onder welke voorwaarden, met welke partijen zij expliciet niet willen samenwerken en welke coalitiesamenstelling men het meest voor de hand vindt liggen. De formulering van die opdracht vond in gezamenlijkheid plaats. ‘Als dat een goed teken is voor onze samenwerking, is dat wat mij betreft een goede start geweest,’ zei Gert-Jan Ransijn van Forum voor Democratie.

Transparant verplassen

Voor de rest ging de discussie vooral over de vraag of de gesprekken die Van Gaal heeft in openbaarheid moeten plaatsvinden, waarbij allerlei partijen elkaar de maat namen. Want kan er bij die individuele gesprekken met partijen ook pers aanwezig zijn? Geen probleem, vonden bijvoorbeeld VVD, D66 en Partij voor de Dieren. Nou, misschien is het beter dat er van de gesprekken achteraf een verslag online komt te staan, zodat het op die manier transparant is, maar dat er niet bij elke gesprek ‘cameratoezicht’ is, opperde Forum voor Democratie.

‘Dit is een wedstrijdje transparant verplassen, en daar doen we niet aan mee,’ besloot Harold Hofstra (ChristenUnie). En uiteindelijk werd tot het laatste besloten: de gesprekken vinden in beslotenheid plaats, de verslagen achteraf zijn openbaar en komen op de website van PS te staan.

Hertelling

Dat betekent dat Annemarie van Gaal al wel aan de slag kan, ook al worden de stemmen van de verkiezingen dus nog herteld. Dat zal op 11 en 12 april gebeuren in elke gemeente. Het CDA had daar woensdag om gevraagd. Het verschil tussen de ene zetel voor Denk en de ene zetel minder voor het CDA hangt namelijk op tien stemmen verschil, en daarom wil men zeker weten dat er geen telfouten zijn gemaakt. Op dinsdag 16 april wordt het resultaat van de hertelling bekendgemaakt.