Actiegroepen tegen Lelystad Airport vragen minister om gang naar de rechter alsnog toe te staan

Regio - De Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegen (SATL) hebben minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) verzocht om beroep open te stellen tegen het Luchthavenbesluit Lelystad Airport. SATL beroept zich hierbij op Europese regels.

Volgens de SATL slaat de Nederlandse regering die Europese regelgeving nu in de wind. 'De regering staat open voor een bestuursrechterlijk beroep op luchthavenbesluiten voor regionale luchthavens. Dit geldt echter niet voor de regionale luchthavens Lelystad Airport, Groningen Airport Eelde, Maastricht-Aachen Airport en Rotterdam Airport, waarvoor het Rijk in de Nederlandse wet een bewuste uitzondering maakt'.

Aangewezen op burgerrechter

Om in het verweer te gaan tegen het luchthavenbesluit Lelystad, is SATL op dit moment aangewezen op de burgerrechter. 'Dit is een voor burgers uiterst kostbare en tijdrovende weg, mede omdat de burgerrechter normaal gesproken geen uitspraken doet over bestuursrechterlijke zaken zoals luchthavenbesluiten'. 

Volgens SATL is deze situatie volstrekt in strijd met Europese richtlijnen. Deze stellen namelijk dat burgers bij luchthavenbesluiten altijd een ruime toegang tot de bestuursrechter moeten hebben. Dus ook in het geval van Lelystad Airport.

Zwaar en kostbaar

SATL verdenkt de Nederlandse staat er van dat deze bewust de beroepsmogelijkheden voor grote regionale luchthavens buiten de Nederlandse wet heeft gelaten. 'Immers, op deze manier is een gang naar de rechter zodanig zwaar en kostbaar, dat burgers minder geneigd zijn om tegen plannen als Lelystad Airport in verweer te komen'.

De samenwerkende actiegroepen laten zich echter niet stoppen. Ze eisen allereerst dat de minister zich houdt aan de geldende Europese wetgeving. Lukt dat niet, dan overwegen de groepen alsnog een zaak aan te spannen bij de burgerrechter.

Gerelateerd nieuws