Partijen PS akkoord met aanstellen informateur Annemarie van Gaal

Lelystad - De partijen in de Provinciale Staten van Flevoland zijn donderdag akkoord gegaan met het aanstellen van informateur Annemarie van Gaal. Zij gaat verkennende gesprekken uitvoeren die moeten leiden tot een nieuw provinciebestuur.

Van Gaal, ondernemer, investeerder, auteur en tv-persoonlijkheid, werd voorgedragen door Forum voor Democratie, dat met 8 zetels de grootste partij in de Staten is geworden.

Opdracht informateur

Tijdens het uitvoeren van verkennende gesprekken met alle politieke partijen worden door de informateur de volgende vragen gesteld:

  • Is uw partij bereid deel te nemen aan een College van Gedeputeerde Staten. Zo ja, onder welke voorwaarden?
  • Met welke partijen wilt u absoluut niet samenwerken?
  • Welke combinatie van partijen is, gegeven de verkiezingsuitslag, volgens u de meest voor de hand liggende combinatie om een coalitie te vormen voor de bestuursperiode 2019-2023?
  • Gevraagd wordt aan de informateur om de mogelijkheden te onderzoeken voor een coalitie die:

- Kan steunen op een werkbare meerderheid in de PS

- Kan steunen op een coalitie met een gedeelde visie en ambitie voor de toekomst van Flevoland

- Vertrouwen geeft in een solide en toekomstgerichte wijze van besturen

  • Welke waarden/omgangsvormen ziet u graag terug in de Flevolandse bestuurscultuur?

Annemarie van Gaal is gestart met het plannen van de gesprekken die zij gaat voeren met alle partijen. Deze gesprekken zijn voor iedereen te volgen via de gespreksverslagen die daarvan gemaakt worden. Vrijdagochtend maakt zij haar opwachting op het Provinciehuis.