Aeres overvallen door tijdelijke stop op nieuwe studentenhuizen in woonwijken

Dronten – Aeres Hogeschool Dronten is niet gekend in de tijdelijke stop op nieuwe studentenwoningen in de woonwijken, die de gemeente onlangs heeft doorgevoerd. Men voelt zich daardoor ernstig gedupeerd en roept de hulp van de gemeenteraad in.

Vergunningen

De gemeente besloot onlangs geen vergunningen meer af te geven voor woningeigenaren die in woonwijken hun huis willen verhuren aan studenten of arbeidsmigranten. Er is nieuw gemeentelijk beleid in de maak voor de huisvesting van beide doelgroepen. Daarbij wordt (ook) gedacht aan grootschalige huisvesting op en rond de Campus voor wat betreft studenten en grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten op bedrijventerreinen of in het buitengebied.

Om te voorkomen dat er nu besluiten worden genomen die onomkeerbaar zijn en vloeken met het nog vast te stellen beleid, heeft de gemeente een tijdelijke stop op huisvesting van studenten en arbeidsmigranten in woonwijken afgekondigd. Met name studentenhuisvesting in de wijken zorgt ook regelmatig voor overlast bij andere bewoners. Eerder werd daarom al beleid vastgesteld om studentenhuisvesting te spreiden. Om een woning te kunnen verhuren aan studenten (‘meerdere huishoudens’) moet een vergunning worden aangevraagd, maar voorlopig worden er geen nieuwe vergunningen verstrekt.

Gedupeerd

Aeres voelt zich daardoor overvallen. ‘Aeres Hogeschool Dronten is voorafgaand aan de besluitvorming, noch geïnformeerd, noch betrokken geweest. Aeres Hogeschool Dronten, met haar medewerkers en studenten, wordt zeer gedupeerd door het besluit, dat naar onze mening van invloed is op het imago van de hogeschool en op dat van Dronten en haar ontwikkeling’, schrijft men in een brief aan de gemeenteraad. Men hoopt dat die het besluit opwaardeert tot een onderwerp op de raadsagenda, zodat ook Aeres er voor de politiek haar licht over kan laten schijnen.