Stichting Behoud Ziekenhuis Lelystad blijft luis in de pels

Lelystad - Sinds 1 maart staat er ‘Ziekenhuis St Jansdal’ op de gevel van het ziekenhuis in Lelystad. De eerste poli’s draaien, de open dag was een succes… en op de achtergrond wordt druk gesproken over hoe in Lelystad een volwaardig ziekenhuis kan blijven bestaan.

Hoe gaat het met Stichting Behoud Ziekenhuis Lelystad? ‘We gaan nog steeds voor tenminste 24 uurs spoedeisende hulp, een beddenhuis voor circa drie dagen en acute verloskundige zorg’, aldus Jos Visser, woordvoerder van de stichting.

Knalrode button

Jos Visser lacht vriendelijk. Hij draagt een knalrode button met daarop ‘Behoud Ziekenhuis Lelystad’. Hij en de medebestuursleden delen de buttons regelmatig uit. Zelfs de minister heeft er een in ontvangst genomen. ‘Jammer genoeg wilde hij er niet mee op de foto.’

De leden van de actiegroep hebben de afgelopen maanden alles gedaan om het belang van het behoud van een volwaardig ziekenhuis voor Lelystad en omgeving onder de aandacht te brengen. Hun wensen, maar ook hun zorgen, werden breed uitgemeten in verschillende landelijke media.

De telefoon van Jos, de eerste directeur zorg van het Lelystadse ziekenhuis, stond de afgelopen weken roodgloeiend. ‘De inspectie, de verkenner, zorgverzekeraar Zilveren Kruis, de gemeente…. Overal hebben we contact mee. Alleen regulier overleg met St Jansdal ontbreekt nog op het lijstje’, zegt hij.

Stip op horizon

‘We hebben behoefte aan een stip op de horizon. Dat al onze wensen niet in één keer gerealiseerd kunnen worden, begrijpen we. Maar het is gewoon ongelooflijk dat een grote stad als Lelystad met omliggende dorpen en een luchthaven niet eens een spoedeisende hulp heeft. Dit is niet uit te leggen!’

Stichting Behoud Ziekenhuis Lelystad voert actie, maar verzamelt ook klachten van inwoners van onder andere Lelystad, Dronten en Urk. ‘De afgelopen maanden ontvingen we er zo’n tweehonderd, die we door hebben gestuurd naar de inspectie. Er worden nog steeds casussen door hen opgepakt.’

‘Wanneer er nu een ongeval gebeurt in Lelystad of bijvoorbeeld Swifterbant, dan brengt de ambulance mensen naar het Flevoziekenhuis, St. Jansdal of een ziekenhuis nog verder weg. Terwijl de Spoedeisende Hulp hier zeer professioneel draaide’, zegt hij. ‘Wat we wèl hebben, zijn poliklinieken. Maar de kans is altijd aanwezig dat je voor een onderzoek of ingreep toch naar Harderwijk moet.’

De wijk in

Naast het signaleren van problemen denkt de actiegroep ook mee over oplossingen. Zo gaat Stichting Behoud Ziekenhuis Lelystad waarschijnlijk binnenkort in samenspraak met ziekenhuis St Jansdal en zorgverzekeraar Zilveren Kruis de wijken in om mensen te informeren over de situatie rondom het ziekenhuis.

‘Er is een groep kwetsbare en laaggeletterde Lelystedelingen die niet weet waar ze aan toe is’, zegt Jos Visser. ‘Wij vinden het belangrijk om ook deze doelgroep te informeren en ervoor te zorgen dat zij de juiste zorg blijven krijgen.’

Versnippering

De zorg versnippert. Reumatologen, kaakchirurgen en orthopeden die voorheen bij MC Groep in dienst waren, zijn voor zelfzelf begonnen. De cardiologen van CCN proberen patiënten naar Almere te krijgen en DC Klinieken en het Flevoziekenhuis springen in het ontstane gat. ‘Deze versnippering zorgt voor onduidelijkheid.’

De actiegroep benadrukt dat ze niet tegen de komst van St Jansdal is. ‘Sterker nog, we zijn blij met hun komst. Dat neemt niet weg dat we opkomen voor de belangen van de inwoners van de regio. We zijn en blijven de luis in de pels. Lelystad mag er niet bekaaid vanaf komen!’ besluit hij.

Over Stichting Behoud Ziekenhuis Lelystad

Het faillissement van het MC Zuiderzee was een schok voor de bewoners in Lelystad, Dronten, Noordoostpolder en Urk. Na de eerste succesvolle protestacties zijn verschillende Lelystadse organisaties bij elkaar gekomen en hebben besloten actie te gaan voeren voor behoud van een ziekenhuis in Lelystad, in samenwerking met de Flevolandse Patiënten Federatie. Inmiddels wordt dit initiatief ondersteund door de gemeenten Lelystad, Dronten, Noordoostpolder en Urk.

Stichting Behoud Ziekenhuis Lelystad wil een short-stay ziekenhuis met circa 3 dagen opnamecapaciteit, operatiekamers, poliklinieken, laboratoria, röntgen en IC-afdeling. Plus alle voorzieningen voor 24 uurs spoedeisende hulp en voorzieningen voor acute kraamzorg, passend bij de eisen die aan een regionaal ziekenhuis worden gesteld. ‘Daarnaast moeten er samenwerkingen komen met de plaatselijke zorginstellingen voor opvang van langduriger en minder acute zorg. De omringende ziekenhuizen liggen te ver weg van Lelystad om adequate hulp te kunnen bieden en hebben onvoldoende capaciteit om patiënten op te vangen.’


Gerelateerd nieuws