'Bouwen is een culturele daad'

Dronten - Drontenaar Dick Lentink maakt zich zorgen over De Noord, en dan specifiek over de strook van De Noord tussen het station en het centrum van Dronten. En hij is niet de enige.

Allee

Een mooie, brede allee moet het worden, de weg die van het station naar het centrum leidt. Zo sprak toenmalige wethouder Nico Verlaan zijn verwachting uit, toen in februari 2017 werkzaamheden voor de herinrichting van de weg van De Noord werden aangekondigd.

Bij zo’n allee hoort ook kenmerkende bebouwing langs de weg. Maar het eerste appartementengebouw is dat wat Dick Lentink betreft niet. ‘Het deed me schrikken, wat er uit de steigers kwam. Dat gebouw is in ieder geval niet onder architectuur ontworpen en gebouwd. Er zou, zeker in dat gebied, meer gestreefd moeten worden naar een hoogwaardige kwaliteit en een mooie uitstraling. Dit is toch hèt visitekaartje van Dronten.’

Uitstraling

Lentink benadrukt dat het daarbij niet gaat om ‘mooi’ of ‘niet mooi’, want dat is natuurlijk een subjectief begrip. ‘Het gaat erom dat daar gebouwen komen te staan die boven de middelmaat uitsteken. Gebouwen met ambitie, met allure.’

Daar moet ook samenhang in zitten. ‘Als je de ontwikkeling van het gebied ziet, moet dat een totale compositie zijn. Het moet iets uitstralen, het moet bijzonder zijn. En ik ben er niet gerust op dat dat zal gebeuren.’

Pleidooi

De ontwikkeling van een gebied is geen kwestie van ‘u vraagt, wij draaien’. ‘Het is niet zo dat als een ontwikkelaar daar iets neer wil zetten, je in je handjes moet knijpen en hem zijn gang moet laten gaan. Als je een beeldkwaliteitsplan met eisen opstelt, kun je als gemeente de regie houden over het gebied en de uitstraling daarvan. Dat zou ook kunnen als je de ontwikkeling van het hele gebied laat coördineren door een coördinerend architect.’

Dat is dan ook het pleidooi van Lentink, een pleidooi dat inmiddels door veel mensen wordt ondersteund. En het gaat hen niet alleen om De Noord. ‘De Noord, de Havenkade en het Heuvelpark, dat is een belangrijk nieuwbouwgebied voor Dronten. Een gebied waar je niet alleen naar volume moet kijken, maar ook een visitekaartje mee afgeeft. Bij het Heuvelpark is dat mooi gedaan. Dat moet ook bij De Noord en de Havenkade gebeuren.’

Verplichting

Want, en ook dat is een citaat van oud-wethouder Verlaan, wat je daar bouwt is niet voor de korte termijn. ‘Dat staat er voor de komende tachtig jaar.’ Of, vrij naar toenmalig PvdA-raadslid Roelf Raterink anderhalf jaar geleden bij het bespreken van de plannen voor de Havenkade: ‘Je kunt het maar één keer verkloten’. 

Lentink verwoordt het anders. ‘Bouwen is een culturele daad. Een gebouw overleeft de architect, de ontwikkelaar en de bewoner. Dat verplicht je om doordachte plannen en ontwerpen te maken.’

Passie

Lentink heeft kennis van zaken, want hij was tot hij een paar jaar geleden met pensioen ging stedenbouwkundige bij de gemeente Dronten. Is het niet wat vreemd om je dan na je pensioen te bemoeien met de stedenbouwkunde in je eigen dorp? ‘Ja,’ lacht hij, ‘dat zou je kunnen denken. Maar ik sta niet alleen. Ik heb echt tientallen mensen gesproken en achter me staan, die het met me eens zijn. Zie ons als een groep Drontenaren met hart voor hun dorp, die daar gewoon het beste voor willen.’

‘Je moet onze daad dan ook niet zien als verzet. Voor mij zou het een uitdaging zijn om Dronten gezamenlijk vorm te geven: leek, deskundige, bestuurder,  ieder vanuit haar of zijn betrokkenheid, kennis, ervaring en de passie voor Dronten.’