Lokaal Lelystad: 'Bebouwen Noordzoom zou historische vergissing zijn'

Lelystad - De lokale partij Lokaal Lelystad wil niet dat er luxe woningen worden gebouwd in het gebied Noordzoom. Mocht het plan wel de steun krijgen van de gemeenteraad, dan zal de partij dit bestempelen als 'een historische vergissing'.

Volgens de fractie van Lokaal Lelystad zijn er veel argumenten te noteren die een tegenstem op dit voorstel verdienen. 'Bovenal zal een groot deel van de huidige natuur en het recreatieve gebied voor altijd worden aangetast. Flora en fauna floreren in dit oudere gebied van Lelystad en het is niet voor niets dat veel inwoners, maar ook bezoekers van buiten de stad, in de Noordzoom graag wandelen en recreëren. De aantasting van dit gebied en de vele volkstuintjes die hier worden onderhouden door Lelystedelingen maken amper onderdeel uit van de discussie en dat is niet alleen onvolledig, maar vooral onwenselijk', aldus fractievoorzitter Eric van Luxemburg.

Beschermde diersoorten

'Dit staat nog los van het onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde diersoorten waaronder de  bever, de otter en een aantal zeldzame vogelsoorten. Er zijn landelijke richtlijnen die gehandhaafd dienen te worden', stelt Van Luxemburg.

Warande in plaats van Noordzoom

Lokaal Lelystad vindt dat een aantrekkelijk Lelystad niet kan bestaan uit afbraak van een mooi gebied, maar vooral moet bestaan uit de ontwikkeling van een braakliggend gebied. Daarom zal de fractie, nog los van de eventuele ontwikkelingen op het Golfterrein, als eerste aansturen op het bouwen van woningen in het deelgebied Warande. 'Het is niet verboden dat alles uit de kast wordt gehaald om ook welgestelde mensen van buitenaf te verleiden zich in Lelystad te vestigen, maar nu dat klaarblijkelijk ten koste gaat van de aantrekkelijkheid van de stad, de inwoners en de natuur betekent dat de balans is verstoord. De woonvisie Lelystad 2016 – 2020, die is bekrachtigd door de gemeenteraad, geeft daarbij duidelijk aan dat bewoners liever bebouwing zien in het deel van Warande'.

De fractie steunt ook de petitie, de acties en inspraken die door betrokken inwoners zijn ingezet tegen de plannen van het college.