Omwonenden verzetten zich tegen bouwplannen in Noordzoom

Lelystad - Bewoners van de wijken Boeier en Karveel verzetten zich tegen de bouwplannen van de gemeente in de Noordzoom. Zij willen het groene gebied tussen hun wijken en het Zuigerplasbos behouden. Eén van de wijkbewoners is inmiddels een petitie gestart tegen de plannen van de gemeente.

Luxe woningen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad gevraagd om de Noordzoom aan te wijzen als ontwikkellocatie voor 'Excellent Wonen': luxe woningen op grotere kavels in de middeldure tot dure sector. Er is ruimte voor 100 tot 150 woningen.

Petitie

Karveelbewoonster Janet Mulder, lid van de Werkgroep Noordzoom, is de petitie 'Geen NOORDZOOM Lelystad' gestart in een poging om deze plannen een halt toe te roepen. Zij en haar medestanders (de petitie is inmiddels meer dan 400 keer ondertekend) vragen burgemeester Ina Adema om het Tuindersbos bij het Karveel en de Boeier te behouden. 'Veel bomen en planten/struiken zijn al gekapt in en rondom het Tuinderbos terwijl vogels (waaronder de kleine bonte specht), bijen, wespen, hommels en andere belangrijke insecten er leven. Laat het plan Noordzoom niet doorgaan! Geen luxe woningen'.

'U moet zich af vragen of het woongenot van 100-150 welbedeelden, te verantwoorden is tegenover de schade aan het natuurgebied en het wegnemen van recreatie plezier van een veelvoud aan mensen hiervan!'

Protestactie

De tegenstanders willen in de eerste week van april een protestactie houden bij het stadhuis in Lelystad. Op de Facebookpagina 'Geen luxe villa's Noordzoom' wordt onder medestanders geïnventariseerd welke datum en tijdstip het beste uitkomt (zie hieronder).

[De tekst gaat hierna verder]

'Verkwanseld'

Ook Hein Maas, die al sinds 1977 in het Karveel woont en mede-initiatiefnemer was van het speelpark Karveel, wil niet dat het gebied wordt 'verkwanseld' voor geldelijk gewin: 'De Noordzoom is een uniek samenstelsel van open ruimten, bosranden en weitjes, tuinen, wandel- en fietspaden. Daarvan wordt altijd intensief gebruik gemaakt. De Noordzoom gebruiken is tot rust komen, het hoofd leeg maken, genieten van de steeds wisselende uitkijkjes, van onverwachte ontmoetingen met ree, vos en buizerd die jaagt aan de bosranden. Het rijke waterleven in de slootjes en vijvers waar zelfs de bever zijn opwachting heeft gemaakt. Dat zijn de kwaliteiten waardoor opgroeiende kinderen in deze wijk een basis meekrijgen die hen de waarde leert inzien van de natuur. Deze kwaliteiten worden opgegeven wanneer besloten wordt om dit gebied met woningen in te vullen. Een zeer aantrekkelijk gebied wordt ‘verkwanseld’ voor geldelijk gewin. Nooit zal dit unieke gebied meer hetzelfde zijn. Het is een misverstand te denken dat Lelystad daar rijker van wordt, integendeel!'

Lees hier zijn complete betoog waarin hij zich richt tot de gemeenteraad.