Nieuwe website volgt herontwikkeling Lelycentre

Lelystad - De gemeente Lelystad heeft een nieuwe website gelanceerd: www.lelycentrebouwt.nl. Op deze site kunnen bewoners, winkeliers plus andere belanghebbenden en belangstellenden bij het Lelycentre de realisering van het eind 2017 door de gemeenteraad vastgestelde gebiedsplan volgen.

De website is tot stand gekomen in goede samenspraak met alle bij het Lelycentre betrokken partijen, zowel vastgoedeigenaren, projectontwikkelaars, architecten als bewoners en winkeliers. 

Omvangrijke operatie

Wethouder Wonen, Janneke Sparreboom, lanceerde de nieuwe website in aanwezigheid van een deel van de betrokken partijen. ‘De herontwikkeling van het Lelycentre is een omvangrijke, meerdere jaren durende operatie. Daarbij is het heel belangrijk dat alle betrokkenen samen optrekken. Projectontwikkelaars, betrokken architecten, inwoners, winkeliers, gemeente en het Rijk hebben allemaal een eigen rol. De website Lelycentrebouwt.nl speelt daarin een samenbindende factor als hét communicatie- en participatieplatform bij de uitwerking en vormgeving van de plannen,’ aldus de wethouder.

Zes ontwikkellocaties

Leidend is het voor het Lelycentre en omgeving vastgestelde gebiedsplan. Daarin zijn zes ontwikkellocaties voor het woon- en kantorengedeelte nader benoemd: de Eurotower aan Noorderwagenplein 6, project ‘De Lely’ bestaande uit 38 zorgwoningen aan Plaats 1, het voormalige politiebureau (gebouw Zijpestein) aan Zuiderwagenplein 1, het Smedinghuis aan Zuiderwagenplein 2, het al tot migrantenhuisvesting omgevormde kantoor Lelystaete aan Maerlant 10-14 en de kantoren aan het Maerlant 2 tot en met 19. 

‘Maar we kijken breder dan alleen naar deze ontwikkellocaties,’ zegt Janneke Sparreboom. ‘De gemeente is verantwoordelijk voor het met de raad afgesproken woningbouwprogramma en ook voor de (her)inrichting en het onderhoud van het openbare gebied. Dat betekent dat we samen met de vastgoedeigenaren, de ontwikkelaars én de gebruikers kijken naar de te realiseren woningaantallen en woningtypen. En naar wat er aan de inrichting van de omgeving bij het herbestemmen en de transformatie van de verschillende panden moet gebeuren. Het hebben van een website als gezamenlijk afgesproken en met elkaar te onderhouden communicatie- en participatie instrument maakt het proces voor iedereen open, transparant en volgbaar'.

Nieuwsbrief

Wie actief de ontwikkelingen in het Lelycentre wil volgen kan zich via de website lelycentrebouwt.nl abonneren op een regelmatig uit te brengen digitale nieuwsbrief.